Der er mange forskellige synspunkter knyttet til tandproteser – eller gebis, som vi ofte kalder det i daglig tale, selv om tandprotese er det bedst dækkende ord. En tandprotese er nemlig en erstatning for egne tænder, uden at der bliver lavet et implantat.

I gamle dage var gebis næsten en standard for mange, selv for unge mennesker, fordi tandplejen ikke var så udviklet som i dag – men i dag er det også en god løsning, hvis for eksempel sygdom har gjort det nødvendigt at fjerne en tandrække helt eller delvist, eller hvis alderen gør, at ens egne tænder ikke længere kan klare opgaverne. Og en tandprotese er en god løsning, hvis du gerne vil bevare dit glade smil, selv om dine oprindelige tænder ikke længere er fit for fight.

Tandproteser fås både som en komplet helprotese, der erstatter hele tandrækken, og som delprotese, hvor det for eksempel kun er noget af tandrækken eller over- eller underkæben, som har brug for et gebis. Under alle omstændigheder: gebis er et billigt alternativ som for mange er en løsning, hvis midlerne ikke række til implantater eller kroner, som kan være en betragtelig udgift.

Prisniveau

Et gebis eller en tandprotese kan fås til priser fra 5 – 6.000 kr. til det tredobbelte – det afhænger helt af, hvordan protesen skal udformes, og om den skal omfatte både over- og underkæbens tænder.

Hvis man vælger specialløsninger, hvor protesen er lavet som en nøjagtig kopi af ens oprindelige tænder, kan priserne blive højere, men sammenlignet med et tandimplantat er tandprotesen stadig meget billigere. Et implantat koster fra 10.000 til 15.000 kr., så det kan blive en kostbar løsning.

Hvad gør du?

Hvis du tror, at en tandprotese kan være vejen frem til et glad smil, så starter processen som regel med et besøg hos din tandlæge, som kan vurdere, om en tandprotese er en god løsning, og om din mund er klar til, at der kan tilpasses en tandprotese til dig.

Der tages aftryk og måles op, og opgaven sendes så til et firma, der er specialiseret i at fremstille proteser.

Når dit gebis er klar, skal det justeres og passes til, så du har en god fornemmelse, når du går med det.

Forskellige typer gebis

Der findes forskellige typer gebis. Det mest almindelige er en traditionel, aftagelig tandprotese, Her laves der et nøjagtigt aftryk af dine gummer, og protesen suger sig så at sige fast til dem, så den sidder fast.

Er der stadig nogle oprindelige tænder tilbage, som er gode, kan man lave en protese, der monteres til disse. Det er for mange en rigtig god løsning, fordi man stadig har glæde af de originale tænder, der har kvalitet til det.

Hel- og delproteser er således fleksible løsninger, der tilpasses den enkelte person, og som i varierende grad udnytter, hvad der måtte være tilbage af gode, egne tænder.

Luksusudgaven blandt proteser er en udgave, hvor der monteres skruer i kæben, som protesen klikkes på. Så sidder den fuldstændig fast og vil for mange give en større tryghed, end hvis der er tale om en traditionel tandprotese. Det er naturligt nok også den dyreste udgave af et gebis.

Et gebis kan udformes på forskellig vis. Et traditionelt, aftageligt gebis har ofte tænder, der ikke er naturtro kopier af dine oprindelige tænder, men udformet, så du får et godt og naturligt smil. Men hvis du ønsker det, kan man også udforme tandprotesen som en nøjagtig kopi af dine egne tænder. Om du vil vælge den ene eller anden vej, når der skal vælges mellem de forskellige typer, afhænger naturligt nok af, i hvilken stand dine oprindelige tænder er.

Related Posts