Annonce:

Markedsanalyser er en bro mellem din virksomhed og dine kunder, da du kan få kortlagt, hvordan det går med kundetilgang, analysere dig frem til, hvordan du kan få nye kunder og sørge for, at de gamle kommer igen. Her får du nogle råd til de metoder, der er tilgængelige for at lave en markedsanalyse.

Forskellige måder at gøre dette på

For at optimere på brobygningsdisciplin i din virksomhed, skal du kende til de to typer af markedsanalyser, der oftest anvendes: den kvantitative og den kvalitative. Den kvantitative analyse kan baseret på data give dig svar på spørgsmål som:

  • Kan I få gavn af at lave et nyt produkt?
  • Hvor mange kunder får I ved et nyt tiltag?
  • Hvor mange kunder overgår til konkurrenter?

Derudover er der den kvalitative analyse, der kan give dig indsigt i nogle af årsagerne og altså give svar på spørgsmål som:

  • Hvorfor mister I de kunder, I gør?
  • Hvordan er køberens købsproces hos jer kontra hos andre?
  • Hvordan vælger kunden generelt produkter, som I også har i sortimentet?

De to typer af metoder understøtter hinanden, og det kan derfor være en fordel at få foretaget begge typer, så du ved, hvad du skal fokusere på for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at få flere kunder og beholde dem, I allerede har.

Find en samarbejdspartner med erfaring inden for området

Disse analyser kan dog være udfordrende at foretage selv, og derfor kan det være en fordel at alliere sig med professionelle for at få lavet disse analyser grundigt og efter de rette metoder. På den måde kan du få nogle gode svar på, hvad I kan gøre for at stille jeres virksomhed bedre på markedet og for at sikre, at I ikke taber for mange kunder til jeres konkurrenter.