Det er hverken godt for dig eller din arbejdsplads, hvis du lider af arbejdsnarkomani. Du kommer til at gå glip af oplevelser i dit privatliv og vil med høj sandsynlighed gå ned med stress. På arbejdspladsen er du med til at skabe en syg arbejdskultur og efterlade et stort hul, der er svært at fylde.

Er du ofte den sidste tilbage på kontoret? Tager du arbejdet med hjem om aftenen og i weekenden for at kunne nå noget mere? Kan du ikke tale om andet end arbejde, når du endelig holder fri? Så er det meget muligt, at du lider af arbejdsnarkomani. Det er ikke en diagnose, der er anerkendt i Danmark, hvor vi kun anser det som godt, at folk arbejder meget. Det gør også, at det er svært at sige, hvor mange danskere, der lider af sygdommen.

I Norge, som er et af de lande, som vi plejer at sammenligne os med, har en stor undersøgelse blandt over 16.000 nordmænd vist, at 8 ud af 100 lider af arbejdsnarkomani.

Arbejdsnarkomani er ofte en flugt fra privatlivet

Ofte handler arbejdsnarkomani om, at det ikke går særlig godt i ens privatliv. På arbejdet kan du for eksempel få den anerkendelse, som du savner at få fra en partner. Det kan også være, at du lige er blevet skilt, eller at dine børn er flyttet hjemmefra, og at du ikke kan lide at opholde dig i dit tomme hjem. Derfor bliver du i stedet længere på arbejdet.

Arbejdsnarkomani er ikke godt for din arbejdsplads

Når du er arbejdsnarkoman, bliver du høj af at arbejde. Du kan godt lide at være den, der kan løse problemerne og føle, og at du er den, der har styr på det hele. Mange med arbejdsnarkomani er også afhængige af det rush, de får, når de bliver færdige med en stor opgave lige op til deadline. Det gør, at de har en ide om, at de arbejder særligt godt op til deadline.

Det kan lyde som, at det vil være godt for en arbejdsplads at have en masse arbejdsnarkomaner ansat, men det er langt fra tilfældet. Arbejdsnarkomanerne er med til at skabe en dårlig kultur blandt medarbejderne. De andre medarbejdere kommer til at føle, at de ikke yder lige så meget som arbejdsnarkomanen. Derfor begynder de også at blive længere på arbejdspladsen. Det kommer der dog ikke flere eller bedre resultater ud af, da de har nået grænsen for, hvornår de er produktive.

Derudover er det næsten uundgåeligt, at en arbejdsnarkoman ikke brænder sammen på grund af stress på et tidspunkt. Det vil efterlade et kæmpe tomrum i virksomheden, der er svært at fylde, fordi arbejdsnarkomanen har påtaget sig så meget ansvar.

Hvem lider ofte af arbejdsnarkomani?

Nogle af de personer, der er særligt i farezonen i forhold til at blive ramt af arbejdsnarkomani, er ledere. De har i forvejen et stort ansvar for deres medarbejdere og er ofte sidste led i forhold til at godkende det, som medarbejderne laver.

Mange ledere er netop blevet ledere, fordi de har en stor kompetence i forhold til det, som medarbejderne laver. Derfor kan der være en risiko for, at de også kommer til at påtage sig medarbejdernes arbejde.

Den norske undersøgelse, foretaget af forskere fra Bergen, Yale og Nottingham Trent, viste, at en stor del af arbejdsnarkomanerne lider af ADHD, angst, OCD eller depression – en langt større procentdel end i resten af befolkningen. Læs mere om undersøgelsen her.

Related Posts